Prijedorska Turistička organizacija se predstavila na Sajmu turizma u Beogradu

Turistička organizacija opštine Prijedor je uzela aktivno učešće na 34. Međunarodnom sajmu turizma koji je okupio najznačajnije subjekte turističke ponude i tražnje, gdje se predstavilo preko 800 izlagača iz čitavog svijeta. Ove godine sajam je organizovan u periodu od 23.02. do 26.02.2012. godine, a o samom značaju sajma turizma u Beogradu govori činjenica da je ovaj sajam član veoma uticajne svjetske asocijacije turističkih sajmova i vodeći sajam turizma u cijelom regionu jugoistočne Evrope. Turistička organizacija opštine Prijedor se predstavila na štandu Privredne komore Banja Luka – kancelarija Prijedor, a u sklopu štanda Privredne komore Beograda, na kojem su pored Prijedora, predstavljene i turistička ponuda Kozarske Dubice i Kostajnice.
Prvog dana sajma na štandu Privredne komore Beograda, Turistička organizacija opštine Prijedor je prezentovala turističku razglednicu opštine Prijedor, a istog dana štand Privredne komore i Turističke organizacije opštine Prijedor je posjetio i načelnik opštine Prijedor, g-din Marko Pavić, kao i načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu opštine Prijedor, g-din Boro Vojvodić. Turistička organizacija opštine Prijedor se predstavila i na zajedničkom izložbenom prostoru Turističke organizacije Republike Srpske koja je obezbjedila prostor na sajmu na kojem se predstavila kompletna turistička ponuda Republike Srpske. U toku svih dana trajanja sajma, zapažena je izuzetna zainteresovanost za turističko tržište Republike Srpske, a turistička ponuda je predstavljena putem promotivnih brošura, letaka, kataloga, DVD prezentacija i ostalog propagandnog materijala.
Turistička organizacija opštine Prijedor je na sajmu predstavila promotivni materijal o opštini Prijedor, odnosno brošure „Turistički vodič“, „Lov i ribolov“, „Smještaj i ugostiteljstvo“, „Rukotvorine i suveniri“ i „Potkozarska trpeza“. Veliko interesovanje je potvrđeno kroz činjenicu da je propagandni materijal koji je postavljen na sajmu iskorišten, odnosno da je distribuiran na sajmu, a kako su prezentacija i promocija jedan od najbitnijih preduslova za razvoj turizma, Turistička organizacija opštine Prijedor će i dalje uzimati aktivno učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu.
Turistička organizacija opštine Prijedor

Comments are closed.