Prijedorske srednje škole imaju kvalitetniju opremu za praksu

Foto: Bojana Majstorović - RAS Srbija

Foto: Bojana Majstorović – RAS Srbija

U prijedorskim srednjim školama koje spremno dočekuju oko 2.600 učenika, ove školske godine povećan je interes za zantskim zanimanjima, koja su i inače tražena na tržištu rada.

Predsjednica Aktiva direktora srednjih škola regije Prijedor, Valentina Sovilj kaže da su sve škole ispoštovale preporuku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, i raspisale konkurs za najmanje jedno odjeljenje zanatlija.

– Mašinska škola u Prijedoru je imala konkurs za jedno kombinovano odjeljenje varilaca i obrađivača metala, međutim zbog velikog interesa učenika, odobreno im je da upišu dva odjeljenja, odnosno jedno su samo varioci, a drugo tehničari za obradu metala – ističe Sovilj.

Dodaje da je i u Ugostiteljsko-ekonomskoj školi, gdje je inače i direktorka, bio veliki interes za kuvare i konobare, te da je za to zaslužna i moderna oprema u kuhinji.

– Praksa nam je sada potpuno zaokružena, imamo sve, dovoljno je da kažem da imamo i fiskalnu kasu. Imali smo “Dan otvorenih vrata” kada su nas budući srednjoškolci posjetili i vjerujem da je moderna oprema, koju su vidjeli, uticala na to da se zainteresuju za ova zanimanja – ističe ona.

Valentina Sovilj, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola regije Prijedor – Foto: Bojana Majstorović – RAS Srbija

Dodaje da je veliki iskorak u praktičnoj nastavi učinjen u svim prijedorskim školama, te da je opremljenost kabineta za praktičnu nastavu recept za dobijanje potrebne radne snage.

Isto vjeruju u prijedorskoj Agenciji za ekonomski razvoj grada Prijedora, “PREDI”. Navode da je u prošlih šest godina brojnim projektima za opremanje kabineta i obuku nastavnika uloženo preko 1.244.000 maraka koje su obezbijedili raznim donacijama.

Ova agencija unazad nekoliko godina razvija model obrazovanja i zapošljavanja za potrebe grada Prijedora.

Cilj je uvezati poslodavce, obrazovne institucije i lokalnu administraciju.
Takođe, kažu, mnogo je učinjeno kroz projekte “Prilika plus” i “Praktična nastava na radnom mjestu”.

– Rezultat je promjena kursa upisne politike. Primat su dobila stručno tehnička zanimanja, za kojima postoji potreba na tržištu rada, u odnosu na zanimanja društvenog karaktera – ističu u “PREDI”.

Objašnjavaju da je kroz ove projekte nabavljena oprema za preradu voća i proizvodnju soka u Poljoprivrednoj- prehrambenoj školi u Prijedoru.

– U Elektrotehničkoj školi nabavljena je oprema za praktične vježbe iz oblasti mehatronike što je rezultiralo ekspanzijom zanimanja za smjerove tehničar mehatronike i tehničar informacijonih tehnologija koji su upisani u 2018. školskoj godini.Veliki broj kabineta u Mašinskoj školi opremljen je didaktičkom opremom: cnc strug sa pratećom računarskom opremom, alati za ručnu obradu drveta, zaštitna oprema za učenike i oprema za varenje – navode u “PREDI”.

Dodaju da je i Mješovita srednja škola “Nikola Tesla” iz Kozarske Dubice kroz projekat “Prilika plus” dobila opremu za hemijsku analizu sirovina i gotovih prozvoda te radionicu za varenje.

Navode da se zbog problema migracije radne snage, mala i srednja preduzeća sve više uključuju u problematiku obrazovanja kako bi dobili zanimanja koja su im potrebna.

Zaključuju da veliki broj preduzeća ima opremu koja je moderna, ali da u nekim slučajevima nedostaje više pedagoških principa i kvalifikovanih mentora.

Obrazovanje u Srpskoj postaje modernije
U “PREDI” smatraju da obrazovanje u Republici Srpskoj u poslijednjih deset godina gubi svoju tromost te se više okreće prema inovativnim trendovima.

– Činjenica je da se promjene u nekim sredinama jako sporo dešavaju, jer ih je potrebno podržati finansijskim sredstvima koja su definitivno ograničena, jer Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske finansira veliki administrativni aparat iz oblasti obrazovanja, a finansiranje inovacije je u domenu lokalnih zajednica – kažu u PREDI.

Autor: Bojana Majstorović – SrpskaInfo.com

Comments are closed.