Prijem povodom Svjetskog dana žena na selu

Opštinska Komisija za ravnopravnost polova organizovala je u petak prijem za predstavnike nevladinih organizacija koje se zalažu za prava žena u društvu, a posebno za prava žena na selu.Predsjednik ove komisije Azra Pašalić istakla je da je Svjetski dan žena na selu bio samo povod te da bi se svakodnevno trebala voditi kampanja da se ženama na selu obezbijedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.
-Gender centar je proveo i anketu o položaju žena na selu u opštinama RS koje su pokazale da su žene u seoskim područjima u vrlo teškom položaju, kazala je Pašalićeva.
Ona je dodala da je anketa pokazala da nema posebnih edukacija za žensku omladinu iz oblasti zdravstva, zaštite reproduktivnog zdravlja , planiranje porodice, obrazovanja i opismenjavanja , kao ni posebnih programa socijalne zaštite.
-Žene iz naših sela tako dijele sudbinu sa gotovo četvrtinom ukupne svjetske populacije koju čine žene koje žive na selu ili tačnije 1,6 milijardi žena, rekla je Pašalićeva.
Slavica Šabić iz Petrovog Gaja od rođenja živi na selu i kaže da ženama na selu položaj dodatno otežava i nedostatak putne komunikacije, vode, ponegdje i struje.
-Mnogo se radi i od nas na selu se puno očekuje, u smislu da vodimo domaćinsvo, ali i kompletnu poljošrivrednu proizvodnju. Zauzsvrat nemamo mogućnost za obrazovanje, nema kulturnih dešavanja , a ni volje da se žene udruže i nešto primjene, rekla je Šabićeva.
Opština Prijedor

Comments are closed.