Priprema terena za investitore

U Republici Srpskoj i BiH ima potencijala za direktna strana ulaganja, ali prethodno treba stvoriti privlačne uslove za ulagače, jedan je od zaključaka dvodnevne regionalne konferencije o konkurentnosti lokacije u kontekstu direktnih stranih ulaganja koja je završena na Mrakovici kod Prijedora. Ovaj skup, koji su organizovali Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS, Njemačko društvo za tehničku saradnju GTZ i opština Prijedor, okupio je predstavnike republičke i lokalnih vlasti, predstavnike institucija i agencija koje se bave planiranjem razvoja, predstavnike investitora, kao i opština iz susjednih država koje imaju iskustva u dovođenju stranih investitora. Konferencija je organizovana u pet blokova. U prvom bloku učesnici su ukazali na ključne prepreke u procesu investiranja i na potrebu stvaranja povoljnih zakonskih okvira, te kvalitetne usluge u lokalnim administracijama, a u drugom je definisan institucionalni okvir i naglašena potreba saradnje lokalnih i centralnih vlasti u stvaranju povoljne poslovne klime. U trećem bloku analizirana su iskustva i mišljenja investitora, kritične tačke u poslovanju, kao i njihova pozitivna iskustva i sugestije. Tokom rada učesnici su analizirali iskustva Inđije, kao mjesta koje je uspjelo privući najviše stranih investitora, te specifičnosti ponude određenih lokacija koja treba da bude usmjerena na razvoj postojećih kapaciteta. Domaćin konferencije, koja je održana u hotelu „Monument“, bila je opština Prijedor kao jedna od šest opština sa kojima je Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju RS potpisalo sporazum o saradnji u smislu postizanja sinergetskog efekta u privlačenju stranih ulaganja.

Comments are closed.