Pripreme za realizaciju projekata za povratničku populaciju

U povratničkim naseljima u Prijedoru u toku su pripremne aktivnosti za realizaciju tri projekta koje finansiraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Fond za povratak BiH. Iz prošlogodišnjeg budžeta Fonda za povratak za rekonstrukciju individualnih stambenih objekata obezbijeđeno je 350 000 KM. U Odjeljenju za stambeno-komunalne poslove opštine Prijedor je potvrđeno da će lista korisnika ovih sredstava biti utvrđena do kraja ovog mjeseca, te da se radi na tenderskim procedurama za izradu projektne dokumentacije i odabira izvođača radova. Fond za povratak je za održiv povratak izdvojio 200 000 KM za nabavku materijala za niskonaponsku mrežu u naseljima Čejreci, Raškovac, Ljeskare – Kalajevo i Trnopolje. Za ovaj projekat završen je tender za izbor dobavljača materijala, a prijedorska „Elektrodistribucija“, koja će i ugraditi materijal, zadužena je za projektnu dokumentaciju. Ministarstvo za ljudska prava i Fond za povratak izdvojili su 100 000 KM za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Čejreci. Za realizaciju ovog projekta opština Prijedor kupila je 1 429 komada betonskih cijevi odgovarajućeg profila vrijednosti oko 70 000 KM. U izgradnji kanalizacione mreže učestvovaće i mještani koji će izdvojiti oko 80 000 KM, a prikupljanje ovih sredstva je već počelo. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske uplatilo je 40 000 KM za rekonstrukciju društvenog doma u povratničkom naselju Kamičani. Zavod za izgradnju grada iz Prijedora zadužen je za projektnu dokumentaciju, nakon koje će uslijediti tenderske procedure neophodne za obnovu doma u Kamičanima.

Comments are closed.