Privrednici protiv parafiskalnih nameta: Traži se izmjena zakonske regulative

Industrijska proizvodnja, prvi put od 2002. godine, bilježi pad od 4,6 odsto, izvoz je manji za 4,7 odsto, porastao je deficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni za 11 odsto, broj nezaposlenih se povećao 2,4 odsto, naplata javnih prihoda se smanjila za jedan odsto ili 17,7 miliona, a i neto plate su smanjene za 2,5 odsto.

Ovo su pokazatelji makroekonomske analize za period januar – septembar ove godine i na bazi njih se utvrđuje ekonomska politika za narednu godinu, u čijem kreiranju učestvuju i privrednici koji su procijenili da su
ovakvom stanju doprinijeli i parafiskalni nameti.

– Parafiskalni nameti obično su prikriveni u podzakonskim aktima kao što su razni pravilnici i uredbe. Procjenjuje se da je opterećenje privrede po osnovu ovih parafiskalnih nameta negdje oko 200 miliona KM. Mi,
u Komori, insistiramo da se izvrši detaljna analiza i da se, do marta 2013. godine, donese detaljan plan kojim će se parafiskalni nameti ukinuti ili smanjiti i na taj način, jednim dijelom, rasteretiti privreda. Stoga je Privredna komora izradila Prijedlog poslovne zajednice – mjere ekonomske politike za 2013. godinu u kojem su objedinjeni prijedlozi privrednika kada su u pitanju konkretne inicijative za izmjene zakonskih i podzakonskih akata, vezanih za parafiskalne namete – kaže šef Prijedorske kancelarije Regionalne privredne komore Dijana Komosar.

Kada su u pitanju pokazatelji Makroekonomske analize za područje prijedorske regije, oni se djelomično podudaraju sa republičkim, a djelomično su daleko pozitivniji.

– Grad Prijedor ima pozitivna kretanja kada je u pitanju smanjenje nezaposlenosti, što je, svakako, rijedak podatak, a takođe ima pozitivne trendove kada je u pitanju pokrivenost izvoza uvozom, odnosno spoljnotrgovinska razmjena, gdje ima pokrivenost od 152,3 posto i zajedno sa Kozarskom Dubicom i Kostajnicom predstavlja jednu od tri opštine, koju pokriva kancelarija u Prijedoru, koje imaju suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni – pojašnjava Dijana Komosar.
Tekst – Kozarski vjesnik
Foto – GradPrijedor.com

Comments are closed.