Priznanja najboljim radnicima povodom Dana Rudara

Na svečanoj akademiji na Mrakovici povodom 17. decembra, Dana rudara Republike Srpske, rukovodstvo preduzeća „Arselor Mital Prijedor“ je najboljim radnicima uručilo priznanja i nagrade za doprinos u radu. Generalni menadžer preduzeća „Arselor Mital Prijedor“ Murari Mukardži istakao je da je ova godina za rudnik bila veliki izazov, ali da je tim rudnika bio sposoban da se suoči sa svim problemima. „Najizraženiji elementi u ovoj godini bili su recesija i redukcija u potražnji rude, povećanje cijena transporta i smanjenje prodajne cijene, ali smo se sa ovim izazovima suočili kroz smanjenje troškova, povećanje produktivnosti i redovnim praćenjem troškova, te određivanjem prioriteta“, naglasio je Mukardži i naveo da rudnik nije smanjio naglasak na zaštiti na radu, te da je ispunio svoju obavezu prema gradu, građanima, poslovnim partnerima i zajednici. „U predstojećoj godini pred rudnikom je dug i težak put jer kriza još nije prošla, ali kompanija nastavlja sa dobrim rezultatima i koncentrisaće se na prilike na tržištu i blisku saradnju sa partnerima u zajednici“, rekao je Mukardži dodajući da je najveća snaga kompanije u timu menadžera i radnika. Menadžment drušva „Arcelor Mital“ dodijelio je posebno priznanje rukovaocu buldožera na kopu Omarska Nemanji Vukoviću za izuzetno zalaganje i postignute rezultate u radu. Priznanje je dodijeljeno i vodećem dijagnostičaru u „Centralnoj radioni“ Draganu Jaziću, te rukovaocu tercijarnog postrojenja rudnika Omarska Dragoji Jugoviću. Specijalno priznanje za izuzetno zalaganje kao lidera svoje smjene u primjeni i sprovođenju mjera i aktivnosti u zaštiti zdravlja i zaštiti na radu, kao i zaštiti imovine društva dodjeljeno je poslovođi Dragoji Banoviću. „Ovo je prvo priznanje u mom radu i hvala menadžmentu rudnika za vjeru u mlade ljude“, rekao je Nemanja Vuković koji obavlja težak posao buldožeriste i kojem će, kako kaže, ovo priznanje biti podsticaj za još bolje rezultate. Obilježavanje Dana rudara završeno je tradicionalnom rudarskom zabavom koja je održana u četvrtak naveče u Hotelu „Prijedor“.

Comments are closed.