Problemi za prijedorski vrtić Radost

Prijedorskom vrtiću Radost stiglo je  rješenje o izvršenju presude Okružnog suda iz Banja Luke, da se za pet članova Upravnog i Nadzornog odbora vrtića isplate zaostale naknade od 28.800 KM plus 5.600 KM sudski toškovi  što računajući zatezne kamate i  56 posto poreza i doprinosa iznosi između 70.000 i 80.000 KM, zbog čega je sada već izvjesno da će vrata vrtića privremeno biti zatvorena. Ovu predškolsku ustanovu  tužila su  dva člana Nadzornog odbora i tri od pet članova Upravnog odbora za isplatu nadoknade za rad u Upravnom odboru za period od 2007. godine. Vršilac dužnosti direktora vrtića „Radost“ Ljubica Babić je ogorčena postupkom nekadašnjih članova Upravnog i Nadzornog odbora za koje ističe da su uglavnom prosvjetni radnici i da je od njih očekivala pomoć u radu. Mi ta sredstva nemamo niti ih možemo obezbijediti  i ne smijem ni da pomislim šta će se desiti jer rok za  žalbu  osam dana, a žalba ne odlaže izvršenje. To znači blokada računa opštine jer mi nemamo svoj račun. Iskreno se nadam da načelnik opštine neće dozvoliti da radnici ovakve institucije ostanu bez plate, dodala je Babićeva.

Ona je navela da su se članovi Upravnog i Nadzornog odbora vrtića  prve godine, kada je plaćanje još nekako i išlo, sastali 6 puta, sljedeće godine su se sastali 4 puta,  2008.godine su održali samo 3 sastanka, a ove godine 4 sastanka. Djeca nisu ni koferi ni stolice da ih tek tako vratimo kući i da li neko može zamisliti da ljudi koji rade sa djecom ne primaju plate i kakvi bi u takvoj situaciji oni bili vaspitači, zapitala se Babićeva  Članovi Upravnog i Nadzornog Odbora vrtića su Dušica Labus radnik vrtića, Gorana Bosančić, Ljubica Kovačević, Gordana Anđić i Radoslav Ćurić. Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić rekao je da je razočaran postupkom većine članova Upravnog i Nadzornog odbora ove predškolske ustanove. „Razoračan sam jer su ljudi koji su trebali da vode brigu o dječijem vrtiću doveli vrtić do toga da ide u blokadu. Presuda je postala izvršna i žalili smo se jer je tim rješenjem o izvršenju predviđeno da se blokira budžet opštine jer opština nije u postupku već vrtić“, kazao je Pavić. On je dodao da se radi o sumi sredstava koja iznosi gotovo 5 odsto ukupnog budžeta vrtića, te da su za vrtić to značajna sredstva i to je znak da vrtić jedan mjesec neće moći uopšte da radi niti će zaposleni primati platu. „Mi ostajemo pri tome da, ukoliko dođe nalog suda, da će vrtić biti blokiran za taj iznos sredstava, a ti koji su blokirali vrtić neka se stide i neka se kriju po gradu ili neka objašnjavaju roditeljima i djeci zašto su se opredijelili da na taj način uskrate djeci boravak u njihovoj ustanovi“, rekao je Pavić. Jedna od apsurdnosti čitave ove priče je ta da je jedna od članica Upravnog odbora koji je tužio vrtić, Gorana Bosančić, ponovo imenovana za člana Upravnog odbora, jer su odbornici Skupštini opštine Prijedor na posljednjem zasjedanju glasali upravo za nju.

Comments are closed.