Procedura izbora novog grba opštine Prijedor

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić potvrdio je da će opština Prijedor bez obzira na inicijativu pokrenutu od strane Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS pokrenuti proceduru za utvrđivanje novog grba opštine Prijedor. „Ustavni sud je još ranije donio odluku da grb opštine Prijedor nije donijet po zakonskoj proceduri i mi smo bili obavezni donijeti novi grb“, kazao je Pavić. On je dodao da se tada nije raspravljalo o izgledu grba, već samo o proceduri njegovog donošenja i da će ta predviđena procedura sada biti ispoštovana. Klub Bošnjaka nedavno je u Vijeću naroda RS pokrenulo proceduru pred Ustavnim sudom RS za ocjenu ustavnosti grbova 19 opština u Republici Srpskoj, među kojima je i grb opštine Prijedor.

Comments are closed.