Program edukacije mladih

Unija za održivi povratak i integracije u BiH, koja provodi projekat „Edukacija o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama“, organizuje u Prijedoru u srijedu 15. i četvrtak, 16. februara, trening za mlade u okviru izvođenja drugog ciklusa obuke. Ova aktivnost se realizuje u okviru Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BiH koji finansira Vlada Španije. U saopštenju Unije precizira se da će mladi koji će učestvovati u edukaciji, između ostalog, steći znanja o životnim vještinama i ključnom obrazovanju, o kompetencijama i odnosu između obrazovanja i tržišta rada, uticaju obrazovanja na zapošljavanje, ali i steći osnovne preduzetničke vještine o pokretanju vlastitog biznisa. „Model je dizajniran i kao sredstvo za aktivno učešće mladih u društvenom i privrednom životu ruralnih povratničkih zajednica. Mladi će naučiti kako da izraze svoje potrebe i kako da komuniciraju s lokalnim vlastima i predstavnicma poslovnog sektora“, navodi se u saopštenju. Program zajednički provodi više međunarodnih organizacija, među kojima su UNDP i UNICEF u partnerstvu sa ministarstvima Republike Srpske, Federacije BiH i BiH, zavodima za zapošljavanje, osnovnim i srednjim školama, opštinama i ruralnim zajednicama, preduzećima, te organizacijama civilnog društva. Projekat se, osim u Prijedoru, provodi na području 17 opština u BiH i traje od 30. maja do 30. juna. Treninzi u Prijedoru biće održani u sali restorana „Mursel“ od 13:30 do 15:30 časova.
SRNA

Comments are closed.