Proizvodnja gljiva u Poljoprivredno-prehrambenoj školi

Učenici Poljoprivredno-prehrambene škole u Prijedoru se već nekoliko godina u sklopu praktične nastave bave proizvodnjom gljiva i to bukovače i poznate japanske gljive šitaki. Proizvodnja gljiva nije zahtjevna a predstavlja odličnu praksu za srednjoškolce, potvrđeno je iz ove obrazovne ustanove. Profesorica stručne i praktične nastave Tatjana Stojanović je rekla kako je proizvodnja bukovače počela još prije 4 godine a nakon toga je počela proizvodnja i gljive šitaki koja ima i ljekovita svojstva. Prema njenim riječima proizvodnja gljiva je zahvalna jer ne zavisi od vanjskih faktora. Gljive su vrlo otporne na razne bolesti a sve više se koriste i u ishrani. „U našoj školi se gljivom bavimo sa više aspekata, sa zdravstvenog, edukativnog, ekonomskog i ekološkog. Što se tiče edukativnog aspekta, naše učenike obučavamo da eventualno jednog dana i oni sami počnu svoju vlastitu proizvodnju a sa ekonomskog aspekta gljive mogu postati porodičan i isplativ biznis uz malo ulaganja u zavisnosti od prostora kojim se raspolaže“, dodala je Stojanovićeva.

Comments are closed.