Projekat prijedorskog Centra za socijalni rad

U prijedorskom Centru za socijalni rad uskoro će krenuti sa anketiranjem građana starijih od 65 godina kako bi saznali ko je od njih korisnik ove ustanove. Ovaj projekat se radi zajedno sa Udruženjem „Projekt Prijedor“ iz Trenta i predstavnicima mjesnih zajednica u kojima će biti implementirana nova faza projekta. Riječ je o mjesnim zajednicama Prijedor Centar, Urije i Omarska. Cilj je sačiniti bazu podataka o socijalnim potrebama stanovnika starijih od 65 godina. a koji su korisnici Centra za socijalni rad ili to mogu postati. „Projekat se u Prijedoru implementira već 6 mjeseci“, potvrdio je Frančesko Gabi, savjetnik na projektu socijalnih potreba iz Trenta. Anketari bi uskoro trebali početi sa radom u navedenim mjesnim zajednicama kako bi se starija lica evidentirala i izjasnila o svom statusu. Italijani finansijski podržavaju projekat kako bi se izradio poseban informatički program za stvaranje jedinstvene baze podataka. „Mi za sada imamo 492 lica u našoj bazi podataka koja već koriste pravo na naše usluge ali došlo je vrijeme za korekciju podataka“, rekao je Rade Javorić, direktor prijedorskog Centra za socijalni rad. „Osim iznosa od 41 KM koliko iznosi socijalna pomoć, dajemo pomoć i u hrani, lijekovima, odjeći i obući“, dodao je Javorić. U Prijedoru živi oko 300 mladih kojima italijanske nevladine i humanitarne organizacije pružaju pomoć pri školovanju. Oni će volontirati u ovom projektu i provoditi ankete na području mjesnih zajednica Prijedor Centar, Urije i Omarska.

Comments are closed.