Projekt menadžeri iz više zemalja u posjeti opštini Prijedor

U posjeti opštini Prijedor u četvrtak je boravila grupa projekt menadžera iz Tadžikistana, Ukrajine i Moldavije, a u okviru projekta GOV-WADE organizovana je posjeta opštini Prijedor koja je prepoznata kao najuspješnija u provođenju pomenutog projekta od devet opština koje su uključene u njegovu implementaciju. Cilj posjete projekt menadžera bio je razmjena iskustava i dobre prakse kako bi ih mogli primjeniti u državama iz kojih dolaze, odnosno regijama za koje su u projektu zaduženi. Gosti su se najviše interesovali za organizaciono uređenje administracije i komunikacija sa civilnim društvom i nevladinim organizacijama, smatrajući da je Strateški plan dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine jedan od rezultata dobre saradnje. Pored toga, gosti su se interesovali i za projekat vodosnabdijevanja u opštini Prijedor, budući da je ovaj projekat u Moldaviji počeo da se provodi preko švarcarskog državnog sekretarijata za razvoj koji je donator i projekta GOV-WADE. Predstavnici LDM projekta koji provodi Caritas iz Švajcarske zainteresovani su za iskustva u području prikupljanja donatorskih sredstava putem razvojnih dokumenata. Projekt menadžeri su naglasili da opština sigurno može da osigura sredstva za projekte predviđene razvojnim dokumentima, te su nakon prijema obišli su novoizgrađenu kanalizaciju u Tukovima, preduzeće „Vodovod“ Prijedor i prostorije Direkcije za vode.

Comments are closed.