Projekti Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju

Prijedorski Dom za djecu i omladinu ometenu u razvoju dobio je nedavno finansijska sredstva od strane Vlade Republike Srpske za sanaciju krova ove ustanove. Radi se o 130.000 KM koje su već prebačene na račun ustanove, potvrdio je njen direktor Rajko Drinić. On je nedavnu posjetu zamjenika resornog ministra ocijenio veoma značajnom jer to znači da će projekti Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju biti podržani i u ovoj godini. „Planova ima dosta a već ovog mjeseca se nastavlja rekonstrukcija i adaptacija krovne konstrukcije koja je potrebna da bi se prekrio dio već renoviranog prostora za koji je od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite dobijeno 120.000 KM. Za taj prostor nabavljeni su i kreveti i ormari za korisnike„, rekao je Drinić. Tokom 2010. godine biće renoviran paviljon u kome je smješteno najviše korisnika za šta su potrebna veća sredstva, a radi se o zamjeni unutrašnje i vanjske stolarije. Kako je potvrdio Drinić, najveći problem ove ustanove je naplata potraživanja od Centara za socijalni rad za smještaj korisnika doma i trenutno iznose oko 350.000 KM. Dom za djecu i omladinu ometenu u razvoju trenutno zapošljava 70 radnika i ima 213 štićenika sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

Comments are closed.