Promjena cijena vode i kanalizacije kasni zbog vanredne situacije

Obaveze koje su Gradska uprava Prijedor i „Vodovod“ preuzeli Ugovorom o pružanju javnih vodnih usluga većinom su ispunjene, a ono što je ostalo nedovršeno jeste uspostavljanje cijene usluga u skladu sa tarifnom metodologijom i potpisivanje ugovora sa potrošačima zbog ispunjenja zakonske obaveze i zbog ažuriranja podataka.

„U proceduri je izrada metodologije kreiranja cijene vodnih usluga i odvodnje otpadnih voda, čiji će prijedlog biti upućen Skupštini grada na usvajanje“, navodi se u izvještaju o realizaciji ugovora koji su Grad i „Vodovod“ potpisali prije tri godine.

Planirano je da se zahtjev za promjenu cijene sa detaljnim obrazloženjem podnese Skupštini grada u prvom kvartalu ove godine, ali je ta aktivnost odgođena zbog vanredne situacije uzrokovane epidemijom virusa korona.

Zbog istog razloga kasni i nova odluka o vodovodu i kanalizaciji. Na njenom se nacrtu intenzivno radilo lani s obzirom na to da je važeća odluka zastarjela, a bilo je planirano da ga odbornici Skupštine grada Prijedora razmatraju u prvoj polovini ove godine.

Prema Prijedlogu dugoročne racionalizacije radnih mjesta i optimalizacije radnih procesa u prijedorskom „Vodovodu“ predviđeno je smanjenje broja radnika na 96 čime bi se postigao standard od jednog do 1,2 zaposlena na 1.000 stanovnika. U 2014. godini bilo je 115 zaposlenih, dok je 2019. godina završena sa 102 radnika, a preduzeće je ispoštovalo i obavezu privremenog moratorijuma na zapošljavanje.

U 2016. godini pokrivenost populacije uslugom vodosnabdijevanja iznosila je 68,53 odsto, a lani 79,37 odsto, pokrivenost populacije uslugom kanalizacije u istom periodu porasla je sa 32,24 na 45,01 odsto, neprihodovana voda smanjena sa 79 na 75,81 odsto, a procent naplate uvećan sa 84,33 na 96,19 odsto.

Dok stvarni gubici vode nastaju zbog kvarova na cijevima, priključcima i rezervoarima odnosno fizičkog curenja u vodovodnom sistemu, prividni su uzrokovani neovlaštenom potrošnjom, netačnim mjerenjem i greškama pri prikupljanju i obradi podataka, te se stoga vrši planska zamjena vodomjera.

Tako je u naselju Kosovi uspostavljeno daljinsko očitanje svih vodomjera, a na isti način odrađena je i jedna stambena zgrada sa 41 stanom, te je u protekle tri godine znatno smanjena ispumpana količina vode odnosno gubitak je sa 80 odsto smanjen na 73 odsto.

Izvor: SRNA

Comments are closed.