Promocija diplomiranih studenata na Visokoj školi za ekonomiju i informatiku

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor će na prigodnoj svečanosti dodijeliti diplome za svršene studente dvogodišnjeg, trogodišnjeg i četverogodišnjeg studija. Tom prilikom po prvi put će biti uručene i diplome za zvanje diplomirani ekonomista (240 ECTS bodova). Ova privatna škola je zahvaljujući Rješenju Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske dobila dozvolu za školovanje i davanje zvanja „diplomirani ekonomista“ nakon završene četvrte studijske godine (240 ECTS) na ekonomsko-menadžerskim smjerovima. Promocija će biti održana u amfiteatru Visoke škole za ekonomiju i informatiku Prijedor u subotu, 25. februara sa početkom u 11:00 časova.

Comments are closed.