Pronađeni predmeti iz mlađeg kamenog doba

Rezultati petodnevnog istraživanja, koje su na području Prijedora radili istraživači sa univerziteta Kembridž u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture RS, su veoma uspješni. Pronađeni su predmeti iz doba neolitika, mlađeg kamenog doba, i to su prva neolitska nalazišta u ovom dijelu BiH.
Među arheolozima sa Kembridža, koji su istraživali dolinu rijeke Sane bili su profesori Geri Mariner i Čarli Frenč, jedni od najvećih svjetskih imena u geoarheologiji.
– Našli smo vrlo rani neolitik što je veoma neobično za ovaj dio BiH, a neolitik datira od 5.500 godina prije naše ere. Do sada je sam gornji dio lokaliteta bio iz željeznog perioda što znači od 600 do 700 godina prije naše ere. Materijal koji smo pronašli predivan je, ima ga puno i pojašnjava sliku geologije i samog arheološkog lokaliteta – kazao je Čarli Frenč.
On je dodao da je geoarheološka ekipa ponijela sa sobom nekoliko uzoraka koje će kasnije na Kembridžu obraditi kako bi više upoznali kako je izgledala klima, reljef i sve u vrijeme neolita da bi mogli bolje objasniti život neolitskog čovjeka u to vrijeme.
Poslije petodnevnog rada arheološki tim je uspješno završio rekognisciranje i istraživanje arheoloških lokaliteta na području Prijedora.
Viši stručni saradnik za arheologiju iz Zavoda za zaštitu spomenika kulture RS Ljubica Srdić potvrdila je da je to projekat koji se radi već šestu godinu zajedno sa muzejima RS Doboj, Banja Luka i Prijedor. Ona je dodala da u projektu učestvuju Zavod za zaštitu spomenika kulture RS i arheološko odjeljenje Univerziteta iz Kembridža.
– Zadovoljni smo istraživanjima u ovih pet dana zato što smo obišli četrdesetak mjesta i što znači da smo obogatili arheološku kartu Republike Srpske – rekla je Srdićeva i dodala da je ovo za sve institucije koje su uključene u ovaj projekat vrlo značajno, a naročito za Zavod da zna sa kojim fondom arheoloških lokaliteta raspolaže.
– Prema tome ovo je prvi i osnovni korak u zaštiti spomeničkog nasljeđa – naglasila je Srdić.
Prvo nalazište
Magistar Tonko Rajkovača, takođe jedan od profesora sa Kembridža koji su učestvovali u ovom istraživanju, kaže da su nalazišta neolita značajna po tome što do sada nije bilo neolitskih nalazišta u ovom dijelu BiH.
– Ovo je prvi pravi neolitski lokalitet u sjevernom dijelu BiH na mjestu gdje je pronađen. Na osnovu materijala koji smo našli možemo ga poistovijetiti sa nekim već poznatim lokalitetima koji već postoje na području bivše Jugoslavije – rekao je Rajkovača i dodao da je dosta urađeno za pet dana ali da arheologe tek očekuje mnogo posla kada dođu ponovo iz Kembridža sa rezultatima.
Glas Srpske

Comments are closed.