Prvo međuškolsko takmičenje „Prijedor, moj grad u Srpskoj“

Prijedor

Osnovna škola /OŠ/ „Petar Kočić“ Prijedor i kompanija „Arselor Mital Prijedor“ u naredna dva i po mjeseca organizuju međuškolsko takmičenje učenika od prvog do petog razreda pod nazivom „Prijedor, moj grad u Srpskoj“, najavljeno je danas iz ove kompanije.

U takmičenju će učestvovati 11 od ukupno 12 prijedorskih osnovnih škola, a partneri su grad Prijedor, Republički pedagoški zavod Republike Srpske i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, dok je prijatelj takmičenja kompanija sportske opreme „Sport Vižn“.

Jedina škola koja ne učestvuje u takmičenju je OŠ „Dositej Obradović“.

Kviz znanja i vještina u poznavanju užeg i šireg zavičaja odnosno Prijedora kao važnog činioca u razvoju Republike Srpske obuhvata pitanja iz nastavnih predmeta moja okolina, priroda i društvo i poznavanje društva u skladu sa nastavnim planom i programom.

Osnovna ideja projekta je sistematizacija učeničkih znanja o prirodnom, društvenom i kulturnom nasljeđu Prijedora i povezanosti sa drugim gradovima Republike Srpske, kroz međusobno druženje sa vršnjacima iz drugih sredina, saradnju, komunikaciju, toleranciju, igru i zabavu.

Cilj takmičenja je učiti kako se uči odnosno podsticanje na učenje, razvijanje učenikovog interesa za predmet, primjena naučenih znanja i stečenih vještina iz nastave drugih predmeta.

„Cilj je i osposobiti učenike za saradnički odnos sa drugima, kolegijalnost, sve vidove komunikacije kao glavnog preduslova za socijalni život i afirmaciju pojedinca“, navodi se u saopštenju.

Svaka škola šalje odabranu ekipu takmičara koju čine pet učenika – po jedan iz svakog razreda, i pet navijača – učenika ili nastavnika koje odabere sama škola.

Tri kruga kvalifikacija održaće se 20. februara, te 5. i 19. marta. Dva polufinalna takmičenja predviđena su za 2. i 16. aprila, dok je finalno takmičenje planirano za 23. aprila.

Šest ekipa koje se plasiraju u polufinale dobiće po jedan komplet knjiga školske lektire za svoju školu. Pobjedničke ekipe polufinala dobiće kvalitetne lopte za fizičko vaspitanje, dok će članovi pobjedničke ekipe finala dobiti enciklopedije i nagradno putovanje.

Savjet Evrope je u Lisabonu 2000. godine predvidio potrebu za fleksibilnijim obrazovanjem koje se temelji na učenju i poučavanju, te razvijanju ključnih kompetencija i životnih vještina od najranijeg uzrasta i tokom cijelog života.

Autor: SRNA

Comments are closed.