PU Prijedor podsjeća vlasnike oružja da je krajnji rok za zamjenu nevažećeg oružnog lista 30. juni tekuće godine

Policijska uprava Prijedor obavještava građane koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost (pištolje i revolvere), da su u obavezi da do kraja juna tekuće godine izvrše zamjenu oružnih listova kojima je istekao rok važenja.

Podsjećamo da Zakon o izmjenama Zakona o oružju i municiji propisuje da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kome je istekao rok važenja, obavezni da do 30.06.2017. godine, podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista uz ispunjenost opštih i posebnih uslova propisanih zakonom. Takođe, Zakonom je predviđeno da vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona predali svoje oružje nadležnom organu zbog isteka roka koji je bio na snazi po Zakonu o oružju i municiji (31.12.2016. godine), mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista do 30. juna tekuće godine.

Jedna od novina je i ta što se oružni list za oružje za ličnu bezbjednost izdaje sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

Za građane koji ne izvrše zamjenu isteklog oružnog lista do navedenog datuma, propisana je novčana kazna u iznosu od 1.200,00 do 1.500,00 KM kao i zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja i isprave o oružju.

Izvor: MUP RS

Comments are closed.