Putem SMS servisa provjerite status ličnog dokumenta, registracije vozila, novčane kazne ili kaznenih bodova

Policijska uprava Prijedor podsjeća građane da čekanje ispred lokacija za izdavanje ličnih dokumenata mogu zamjeniti korištenjem SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i na taj način dobiti potrebne informacije.

Da biste mogli da koristite „SMS servis“ potrebno je da prijavite svoj broj mobilnog telefona u Policijskoj stanici Policijske uprave na čijoj teritoriji imate prijavljeno prebivalište ili boravište.

Slanjem SMS poruke na broj 091 110 122 možete da:

1. izvršite provjere u registrima MUP-a koje podrazumjevaju:

– uvid u status dokumenata (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – dobijanje informacije putem SMS-a o trenutnom statusu dokumenta ili podnesenog zahtjeva za izdavanje ličnog dokumenta,
– uvid u novčane kazne i uplate, pojedinačne po broju prekršajnog naloga i ukupne,
– uvid u izrečene kaznene bodove, pojedinačne po broju prekršajnog naloga sa datumom isteka i zbirne sa datumom isteka,
– uvid u registraciju motornog vozila,

2. se prijavite na servis ako želite da dobijate obavještenje iz registara MUP-a i to:

– obavještenje o isteku važenja dokumenta (lična karta, vozačka dozvola, putna isprava) – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti dokumenta,
– obavještenje o prestanku važenja izrečenih kaznenih bodova – obavještenje MUP šalje na dan prestanka važnosti kaznenih bodova,
– obavještenje o isteku važenja registracije – obavještenje MUP šalje 30 dana prije isteka važnosti,

Građani se mogu prijaviti da putem SMS servisa dobijaju obavještenja za sve navedene servise ili pojedinačne (npr. građanin se prijavi da dobije informaciju kada je lična karta za koju je podnio zahtjev prešla u status „spremna za izdavanje“ te može doći na lokaciju za izdavanje ličnih dokumenata Ministarstva unutrašnjih poslova i preuzeti dokument).

Takođe, odjava građana sa servisa može biti pojedinačna ili za sve navedene informacije.

Servis je omogućen za sva tri mobilna operatera koja pružaju usluge u Republici Srpskoj, a cijena SMS poruke je 0,10 KM.

Detaljne informacije o namjeni i korištenju SMS servisa Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske dostupne su na internet stranici www.mup.vladars.net.

Na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata građani mogu preuzeti letke sa detaljnim uputstvom o načinu korištenja SMS servisa.

Izvor: MUP RS

Comments are closed.