Rad Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom RS

Posredstvom Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom Republike Srpske prošle godine zaposlena su 263 invalidna lica. Vršilac dužnosti direktora ovog fonda, koji sjedište ima u Prijedoru, Mile Šurlan je na konferenciji za novinare potvrdio da je na ime novčanog stimulansa poslodavcima koji su zaposlili invalidna lica isplaćeno 678.260 KM. Od ukupnog prošlogodišnjeg prihoda Fonda, koji je iznosio 2.181.035 KM, za vraćanje doprinosa na platu poslodavcima koji imaju u radnom odnosu lica sa invaliditetom vraćeno je 1.412.836 KM. Šurlan je istakao da je ove godine planirano da posredstvom Fonda bude zaposleno 300 invalidnih lica, a za projekte zapošljavanja predviđeno je oko 600.000 KM. On je naglasio da je do polovine ovog mjeseca Fondu pristiglo 96 zahtjeva poslodavaca koji svojim projektima nude posao za 110 lica sa invaliditetom. „U 2010. godini planiran je prihod od 2.488.660 KM, što je očekivano povećanje u odnosu na prošlu godinu od 14 odsto“, rekao je Šurlan, i dodao da je poslodavcima planirano vraćanje doprinosa u iznosu od 1.530.000 KM. Iz ove institucije apeluju na poslodavce, državne institucije i organe da uplaćuju redovno zakonom predviđenu stopu doprinosa i najavljuju oštriju kontrolu uplata.

Comments are closed.