Rad Komunalne policije na početku godine

Tokom prva dva mjeseca ove godine Komunalna policija je u opštini Prijedor izdala 2 prekršajna naloga zbog preglasne muzike i 2 rješenja o ne pridržavanju radnog vremena ugostiteljskih objekata, rekao je Miroslav Krneta, načelnik Komunalne policije. On ističe da je Zakonom o komunalnoj policiji predviđeno da se prekršaj sankcioniše prvo rješenjem o prekoračenju radnog vremena a ukoliko se prekršaj ponovi dolazi do pečaćenja na određeno vrijeme. „Bilo je više prijava ali se uglavnom radilo o prekoračenju radnog vremena 15 do 20 minuta što se može tolerisati. Preglasnu muziku prema Zakonu o javnom redu i miru može sankcionisati i policija“, dodao je Krneta.

Comments are closed.