Radno vrijeme trgovina na Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH

Na osnovu člana 5. Tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 43/07), člana 15. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS“, broj: 6/07) i člana 46. Statuta opštine Prijedor, broj: 5/05), Načelnik Opštine Prijedor, donosi
ZAKLJUČAK
I – Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 21. novembra, mogu da rade svi prodajni objekti na području opštine Prijedor, koji se bave trgovinom.
II – Poslovni subjekti iz stava I, bilo da se radi o pravnim ili fizičkim licima, koja obavljaju trgovinsku djelatnost, mogu da rade na dan 21.11.2010. godine u vremenu od 7.30 do 15.00 časova.
III – Ovaj zaključak se donosi za zahtjev poslovnih subjekata iz trgovinske djelatnosti koji su izrazili potrebu za radom zbog zadovoljenja povećanih potreba građana.
IV – Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i biće objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.
Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić