Radno vrijeme ugostitelja na području Prijedora za novogodišnje praznike

grad prijedor-administrativna sluzbaNa osnovu člana 30. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 15/10 i 57/12), člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 43/07), člana 46. Statuta Opštine Prijedor („Službeni glasnik Opštine Prijedor“, broj: 5/05 i 9/07), člana 1. Odluke o usklađivanju Statuta Opštine Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/12) i člana 13. Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području Grada Prijedora („Službeni glasnik Opštine Prijedor“, broj: 11/11), gradonačelnik Prijedora, donosi

ZAKLJUČAK

I
U periodu od 28.12.2012. godine do 15.01.2013. godine, svi ugostiteljski objekti na području grada Prijedora, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području Grada Prijedora, broj: 01-022-151/11 od 12.12.2011. godine.

II
Ugostiteljski objekti iz tačke i mogu raditi u neograničenom radnom vremenu, u dane:

– 31.12.2012. godine,
– 01.01.2013. godine,
– 06.01.2013. godine,
– 13.01.2013. godine i
– 14.01.2013. godine.

III
U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 (jedan) sat duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području Grada Prijedora, broj: 01-022-151/11 od 12.12.2011. godine, i to:

Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:

-od 07,00 do 24,00 časa, radnim danima,
-od 07,00 do 01,00 čas, vikendom (petak i subota).

Disko barovi, disko klubovi (diskoteke), barovi i noćni barovi:

-od 19,00 do 03,00 časa, radnim danima,
-od 19,00 do 04,00 časa, vikendom (petak i subota).

IV
Ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno poslovnim objektima kolektivnog stanovanja, u navedenom periodu, mogu raditi:

-od 07,00 do 23,00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).

V
Muzički sadržaji mogu se izvoditi u skladu sa Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području Grada Prijedora, broj: 01-022-151/11 od 12.12.2011. godine.

VI
Ovaj Zaključak se donosi zbog potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata za predstojeće republičke i vjerske praznike, kada se očekuju mnoga kulturna i druga dešavanja, dolazak većeg broja turista, te je potrebno obezbijediti bogatu i raznovrsnu ugostiteljsko-turističku ponudu.

VII
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku Grada Prijedora.

Broj: 02-32-20 /12
Datum: 26.12.2012. godine
GRADONAČELNIK
Marko Pavić

DOSTAVLJENO:
1.Stručna služba Skupštine Grada i gradonačelnika Prijedora
2.Služba komunalne policije
3.Služba za inspekcijski nadzor
4.Evidencija
5.Arhiva
grad prijedor

Comments are closed.