Radno vrijeme ugostitelja za novogodišnje praznike

Na osnovu člana 30. Zakona o ugostiteljstvu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:
15/10), člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike
Srpske“, broj: 43/07), člana 46. Statuta opštine Prijedor („Sl. glasnik opštine Prijedor“, broj: 5/05
i 9/07 ), i člana 13. Odluke o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u
ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor („Sl. glasnik opštine Prijedor“, broj: 2/10),
Načelnik Opštine Prijedor, donosi
ZAKLJUČAK

I
U periodu od 15.12.2011. godine do 15.01.2012. godine, svi ugostiteljski objekti na
području opštine Prijedor, mogu raditi duže u odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o
određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na
području opštine Prijedor, broj: 01-022-151/11 od 12.12.2011. godine.

II
Ugostiteljski objekti iz tačke I mogu raditi u neograničenom radnom vremenu, u dane:
– 31.12.2011. godine,
– 01.01.2012. godine,
– 06.01.2012. godine,
– 13.01.2012. godine i
– 14.01.2012. godine.

III
U ostale dane navedenog perioda, ugostiteljski objekti mogu raditi 1 (jedan) sat duže u
odnosu na radno vrijeme propisano Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju muzičkih i
drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine Prijedor, broj: 01-022-151/11 od
12.12.2011. godine, i to:
Restorani, ugostiteljski objekti za ishranu i piće i ugostiteljski objekti za piće:
od 07,00 do 24,00 časa, radnim danima,
od 07,00 do 01,00 čas, vikendom (petak i subota).
Disko-barovi, disko-klubovi (diskoteke), barovi i noćni barovi:
od 19,00 do 03,00 časa, radnim danima,
od 19,00 do 04,00 časa, vikendom (petak i subota).

IV
Ugostiteljski objekti, smješteni u stambeno-poslovnim objektima kolektivnog
stanovanja, u navedenom periodu, mogu raditi:
od 07,00 do 23,00 časa, radnim danima i vikendom (petak i subota).

V
Muzički sadržaji mogu se izvoditi samo kako je propisano Odlukom o određivanju radnog
vremena i izvođenju muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području opštine
Prijedor, broj: 01-022-151/11 od 12.12.2011. godine.

VI
Ovaj Zaključak donosi se zbog potrebe za dužim radom ugostiteljskih objekata za
predstojeće republičke i vjerske praznike, kada se očekuju mnoga kulturna i druga dešavanja, dolazak
većeg broja turista, te je potrebno obezbijediti bogatu i raznovrsnu ugostiteljsko-turističku ponudu.

VII
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku
opštine Prijedor.
Broj: 02- 32-17 /11
Datum: 22.12.2011. godine
NAČELNIK OPŠTINE
Marko Pavić

Comments are closed.