Radno vrijeme za 1. i 2. maj na području opštine Prijedor

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl.glasnik RS“, br.43/07), člana 43, alineja 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl.glasnik RS“ br 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 46. Statuta opštine Prijedor, („Sl.glasnik opštine Prijedor“ broj: 5/05), Načelnik opštine Prijedor, donosi
ZAKLJUČAK
1.Na prvi dan Međunarodnog praznika rada, 01.05.2012. godine, mogu da rade svi registrovani privredni subjekti na području opštine Prijedor u periodu od 07 do 15 časova, izuzev državnih i opštinskih ustanova, organizacija i javnih preduzeća.
2.Drugog maja 2012. godine mogu raditi privredni subjekti na području opštine Prijedor u skladu sa svojim potrebama i internim aktima koji regulišu pitanje radnog vremena zaposlenih, izuzev državnih i opštinskih ustanova, organizacija i javnih preduzeća.
3.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.
Broj: 02-32-2/12
Datum: 18.04.2012. godine
Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić

Comments are closed.