Radno vrijeme za 9. maj

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske, („Sl. glasnik RS“, broj: 43/07), člana 43. alineja 18. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“ , broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 46. Statuta opštine Prijedor, („Sl. glasnik Opštine Prijedor“, broj: 5/05 i 9/07), načelnik Opštine Prijedor, donosi
ZAKLJUČAK
1.Za vrijeme republičkog praznika, Dana pobjede nad fašizmom, 09.05. 2012. godine, mogu da rade svi registrovani privredni subjekti na području opštine Prijedor u periodu od 07 do 15 časova, izuzev državnih i opštinskih ustanova, organizacija i javnih preduzeća.
2.Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.
Broj: 02-32-3 /12
Datum: 26.04.2012.
NAČELNIK OPŠTINE
Marko Pavić

Comments are closed.