Radno vrijeme za Dan pobjede 9. maj

Na osnovu člana 4. i člana 5. tačka 3. Zakona o praznicima Republike Srpske(„Sl.glasnik RS“, broj: 43/07), člana 43., alineja 18. Zakona o lokalnoj samoupravi(„Sl.glasnik RS“ brpj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 46. Statuta opštine Prijedor(„Sl.glasnik opštine Prijedor“, broj: 5/05 i 9/07), Načelnik opštine Prijedor, donosi
ZAKLJUČAK
1. Za vrijeme republičkog praznika, Dana pobjede nad fašizmom, 09.05.2011. godine, mogu da rade svi registrovani privredni subjekti na području opštine Prijedor u periodu od 07 do 15 časova.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u Službenom glasniku opštine Prijedor.
NAČELNIK OPŠTINE
Marko Pavić
Izvor-Opština Prijedor

Comments are closed.