Radovi na izgradnji doma teku po planu

Vjerujemo da mnoge Ćelane interesuje kako napreduju radovi na izgradnji Društvenog doma u ovom mjestu. Iako su prethodnih dana vrućine bile nesnosne radnici teslićke firme „Graditelj“ neumorno rade na ovom velikom objektu. Inače radovi se izvode veoma kvalitetno a tek kada se završava jedna po jedna faza posla stiče se prava slika o grandioznosti ovog objekta. Već sada možemo reći najvećeg i najljepšeg ove vrste na prostoru grada Prijedora, pa i šire. Iako po projektu nije planirano da se koriste prostorije u potkrovlju ali kada smo se popeli na gornju ploču onda se već nameće ideja da bi se i taj prostor mogao kvalitetno iskoristiti i na istom napraviti nekoliko soba za spavanje, pa već sad budućim preduzetnicima ideja za razmišljanje, jer je ovdje moguće iskoristiti cca 200 kvadratnih metara prostora. Ono što zabrinjava mještane Ćele je nažalost činjenica da se još nije postigao dogovor između gradskih vlasti i direktora ZZ „Prijedor“ bivša „Agrounija“ oko dijela objekta gdje je bila prodavnica.
Projektom je inače predviđeno da se skida stari krov i zidovi sve do visine prve ploče, da se na tom prostoru napravi ploča a zatim postavi novi krov. Ako se u veoma kratkom roku ovaj problem ne riješi moglo bi se desiti da pored lijepog objekta imamo stari dio objekta koji je već sada opasan za djecu i prolaznike i koji bi se u vrlo kratkom vremenu morao srušiti a onda bi bili svi na gubitku, posebno naša lokalna zajednica jer bi izgubili nekoliko potencijalno atraktivnih poslovnih prostora. Završetkom ovog objekta stvorili bi se konačno uslovi da Ćela postane pravi mali lokalni centar kako je to u ostalom predviđeno i najnovijim Prostornim planom opštine Prijedor. I na kraju da napomenemo da je projekat pripremljen i kandidovan od strane opštine Prijedor prema Federalnom Ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, da je Projekat prihvaćen i odobren te da se investicija dijeli 70% FMROI, 30% Opština Prijedor. Projekat je „težak“ cca 250.000 KM, a nakon pokrivanja istog bit će nabavljena i ubačena PVC stolarija.
Cela.ba

Comments are closed.