Radovi na koritu Gomjenice

Načelnik opštine Prijedor Marko Pavić najavio je danas da su počeli radovi na uređenju vodotoka Gomjenice. Ovi radovi kao i oni na uređenju Miloševice trebali bi biti završeni do kraja ove godine. Radi se o projektu opštine Prijedor i Vlade Republike Srpske, vrijednom 1.9 miliona KM, kojim će nekoliko prijedorskih naselja biti spašeno od poplava. „Projekat podrazumijeva rješavanje imovinskih odnosa, betoniranje dijelova korita i podizanje nasipa na dužini od oko 800 metara Gomjenice i većim dijelom toka Miloševice“, rekao je Pavić na konferenciji za novinare u Prijedoru.
On je podsjetio da su prošle godine urađeni zemljani radovi na regulaciji Miloševice i da su počeli radovi na uređenju Gomjenice čijim završetkom će biti okončana prva faza ugovorenih poslova. „Nakon toga idemo u narednu fazu, iako tu ima problema sa obezbjeđivanjem sredstava“, naveo je Pavić. Regulacija dvaju vodotoka zajednički je projekat Direkcije za vode RS, opštine Prijedor i Vlade RS kojim će biti obuhvaćeno oko 4,5 kilometra Miloševice i oko 1 kilometra Gomjenice u čijoj neposrednoj blizini je u više navrata plavljeno oko 600 domaćinstava.