Raspisan konkurs za dodjelu studentskih stipendija

Grad Prijedor raspisao je danas javni konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija za akademsku 2019/20. godinu.

Šef Odsjeka za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu zaštitu i nevladine organizacije grada Prijedora Stevica Dronjak rekao je da je novina u odnosu na prethodne godine to što će prvi put biti dodijeljene tri vrste stipendija, i to prema socijalnom statusu, prema deficitarnosti zanimanja i prema uspjehu na prvom ciklusu studija.

Svaki kandidat prijavu može podnijeti za samo jednu od ove tri vrste stipendija, pod uslovom da ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora.

– Novi pravilnik o dodjeli stipendija donio je gradonačlnik, a na to smo se odlučili jer su se ova tri kriterijuma do sada nalazila unutar jedinstvenog konkursa. Kandidati iz nekih kategorija bi bivali eliminisani jer su drugi kriterijumi donosili više bodova. Sada ćemo imati bodovanje koje će svima dati jednake šanse – rekao je Dronjak.

Novine
Na stipendije prema socijalnom statusu pravo mogu ostvariti djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do pete kategorije, djeca bez oba roditelja, djeca samohranih roditelja, djeca čiji su jedan ili oba roditelja nezaposleni i sa utvrđenim socijalnim statusom.

Na ovu vrstu stipendije pravo mogu ostvariti i djeca sa invaliditetom koja su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć, djeca iz porodica sa četvoro ili više djece i djeca roditelja sa statusom civilne žrtve rata ili koja su i sama civilne žrtve rata.

– Novina je i to što smo proširili i prava po socijalnom statusu budući da će se sada bodovati i peta, a ne samo prve četiri kategorije ratnih vojnih invalida, a tu su sada i djeca nezaposlenih roditelja sa utvrđenim socijalnim statusom, djeca sa invaliditetom i djeca roditelja sa statusom civilne žrtve rata ili koja su i sama civilne žrtve rata. Ovo sve sada u pravo uvodi prvi put – dodao je Dronjak.

Deficitarna zanimanja
Deficitarna zanimanja su matematika, fizika, hemija, građevinarstvo, drvoprerada, proizvodno mašinstvo, mehanizacija i konstrukciono mašinstvo, mehatronika, elektronika i telekomunikacije, automatika i robotika, elektroenergetika, telekominikacije i poštanski saobraćaj.

U deficitarna zanimanja spadaju i vazdušni saobraćaj, hemijsko, grafičko, industrijsko, geološko, računarsko i softversko inženjerstvo, prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije, opšta medicina, logopedija, radna terapija, njemački jezik, muzička umjetnost i dirigovanje.

Pravo na stipendiju po osnovu uspjeha na prvom ciklusu studija mogu ostvariti redovni studenti koji su prvi put upisali drugu i više godine studija i koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi sa prosjekom ocjena 9,00 i više.

Iznos
Visina mjesečne stipendije za studente iznosi 120 KM i isplaćuje se 10 mjeseci. Za studente deficitarnih zanimanja i studente koji pravo na stipendiju ostvare po uspjehu na prvom ciklusu studija dodjeljuje se po 60 stipendija, dok će prema socijalnom statusu ovo pravo ostvariti svi koji ispune propisane uslove.

Javni konkurs sa detaljnim informacijama i obrasci za sve tri vrste stipendija dostupni su na stranici grada. Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

Komisija za dodjelu stipendija najprije će utvrditi preliminarnu rang-listu kandidata na koju se u roku od sedam dana može uložiti prigovor, nakon čega će utvrditi i konačnu rang-listu.

Prethodno je na javni konkurs za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola za školsku 2019/20. godinu prijavljeno 169 kandidata, a pravo na stipendije u iznosu od 70 KM mjesečno u trajanju od 10 mjeseci ostvarila su 73 srednjoškolca, i to 35 po uspjehu u prethodnom školovanju, a po 19 po socijalnom statusu i deficitarnosti zanimanja.

Izvor: SRNA – SrpskaInfo.com

Comments are closed.