Rasprava o nacrtu zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srpskoj donošenjem zakona koji reguliše ovu oblast biće uključeno u jedinstven sistem vaspitanja i obrazovanja i nalaziće se pod nadležnošću Ministarstva prosvjete i kulture RS. Šef Odsjeka za evropske integracije u Ministarstvu prosvjete i kulture RS Zorica Garača na prvoj od šest javnih rasprava o nacrtu zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, koja je održana u Prijedoru, rekla je da je ova oblast trenutno regulisana Zakonom o dječijoj zaštiti. „Obaveza donošenja zakona o predškolskom vaspitanju predviđena je okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju BiH iz 2003. godine, kao i okvirnim zakonom o predškolskom vaspitanju i obrazovanju koji je prošle godine donosen na nivou BiH“, kazala je Garača. Ona je rekla da je nacrtom zakona u 84 člana regulisan način osnivanja predškolskih ustanova, kako javnih tako i privatnih, predviđeni osnivači i načini finansiranja. „Finansiranje vrtića obezbjeđuje osnivač – plate, materijalne troškove, nabavku osnovne opreme i namještaja, amortizaciju, tekuće investiciono održavanje objekata, te didaktički materijal i igračke, a Ministarstvo prosvjete i kulture sredstva za nabavku dijela didaktičkog materijala i igračaka predškolskih ustanova koje osniva Republika, kao i profesionalno usavršavanje kadrova zaposlenih u njima, razvoj predškolskih programa rada i sredstva za program predškolskog vaspitanja za djecu pred polazak u školu“, navela je Garača. Ona je naglasila da u prvoj javnoj raspravi u Prijedoru nije bilo većih primjedbi na nacrt zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, te da su učesnici izrazili zadovoljstvo time što je i ovaj zakon konačno došao na red.

Comments are closed.