Rasprava o zakonu o obrazovanju odraslih

Zakonom o obrazovanju odraslih u Republici Srpskoj želi se uspostaviti podsistem u sistemu obrazovanja koji bi tretirao neformalne programe obrazovanja odraslih koji su i do sada provođeni, ali nisu bili institucionalno verifikovani. „Bilo koji kurs, prekvalifikacija ili dokvalifikacija odraslih treba da ima adekvatan program i nastavne kadrove koji će ga realizovati u licenciranim institucijama“, rekao je danas načelnik Odjela za razvoj i evropske integracije Ministarstva prosvjete i kulture RS Zdravko Marjanović. On je na javnoj raspravi o nacrtu zakona o obrazovanju odraslih u Prijedoru kazao da srednje škole imaju najveću šansu da provode programe obrazovanja odraslih, jer imaju prostor, kadrove i didaktička sredstva, ali će prethodno morati da se doregistruju za ovu vrstu djelatnosti, koja u RS nije na zadovoljavajući način zakonski uređena. Marjanović je naglasio čestu potrebu brzih i kvalitetnih prekvalifikacija koje bi bile priznate od strane poslodavaca, te da je jedan od ciljeva donošenja zakona o obrazovanju odraslih smanjenje broja nezaposlenih. U nacrtu je predviđeno da se obrazovanje odraslih može finansirati iz budžeta RS, sopstvenih izvora kandidata, kao i raznih donacija i evropskih fondova predviđenih za obrazovanje odraslih. Javnu raspravu oragnizovalo je Ministarstvo prosvjete i kulture RS, a na njoj su učestvovali predstavnici srednjih škola, lokalne vlasti, sindikata, udruženja poslodavaca i privredne komore.

Comments are closed.