Rast broja nezaposlenih

Na evidenciji prijedorske filijale za zapošljavanje kojoj pripadaju i opštine Kozarska Dubica, Novi Grad, Oštra Luka, Krupa na Uni i Kostajnica posao aktivno traži oko 19 000 nezaposlenih. Od toga na Prijedor otpada 11 800 lica što je 1,8 % više u odnosu na isti period prošle godine. Uvođenjem fiskalizacije povećao se broj nezaposlenih jer je tokom zadnjeg tromjesečja 2008. godine veliki broj malih trgovačkih radnji i drugih djelatnosti odjavio svoj rad. Zdravko Suvajac, rukovodilac prijedorske filijale za zapošljavanje je rekao da su Zakon o fiskalnim kasama kao i globalna ekonomska kriza sigurno uticali na povećanje broja nezaposlenih odnosno zaustavljanje trenda rasta zapošljavanja u prošloj godini. On je dodao da je tržište rada „gladno“ za deficitarnim zanimanjima kao što su obućari, krojači, stolari, zavarivači, inžinjeri svih struka, profesori matematike, fizike i engleskog jezika. „Da bi se taj problem riješio potrebna je bolja saradnja između tržišta rada tj. zavoda za zapošljavanje sa jedne i srednjeg i visokog obrazovanja kao i lokalne zajednice sa druge strane“, rekao je Suvajac.

Comments are closed.