Raste broj rođenih beba u Prijedoru

U Prijedoru je u 2008. godini rođeno 874 djece ili 56 više nego u prethodnoj godini. U matične knjige umrlih upisana su 1 074 lica ili 216 manje nego u 2007. Iako je natalitet u blagom porastu poslednjih nekoliko godina, skoro već dvije decenije stoji konstatacija da gradom na Sani hara bijela kuga. U 1989. godine, Prijedor je postao brojniji za 1 602 novorođenčadi, dok je iste godine umrlo 885 osoba, podaci su Matične službe opštine. Iz istog izvora su i podaci da su u 2008. godini sklopljena 482 braka, dok je u bračnu zajednicu u 2007. godini ušlo 530 parova.

Comments are closed.