Raste broj zaposlenih invalida

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Republike Srpske sa 278.350 KM podržao je 58 projekata poslodavaca koji su tokom prva tri mjeseca ove godine zaposlili 75 invalida. „U istom periodu 374 poslodavca ostvarila su vraćanje uplaćenih doprinosa za 674 invalida u iznosu od 286.516 KM“, rekao je Zoran Tepić, direktor ovog fonda, čije je sjedište u Prijedoru. Tepić je na konferenciji za novinare održanoj u srijedu najavio zapošljavanje još 32 invalida na osnovu 29 pristiglih projekata, o kojima će odlučivati komisija Upravnog odbor Fonda. On je istakao da je ove godine planirano da posredstvom Fonda bude zaposleno 350 invalida, te da smatra da je to ostvarivo iako je kriza prisutna i na ovom području. Podsjetivši da najnovijim izmjenama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju invalida, poseban doprinos poslodavci uplaćuju na račun javnih prihoda RS a ne, kao do sada, na račun Fonda, Tepić je pozvao poslodavce da blagovremeno izmiruju svoje obaveze po osnovu nezaposlenosti invalida. Tepić je naveo da je na biroima rada u RS registrovano 4 300 lica sa invaliditetom, naglašavajući da je broj nezaposlenih i pet puta veći. Prema podacima Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje u RS, zaposleno je 3 016 invalida od kojih je 740 zaposleno na osnovu podsticajnih sredstava ovog Fonda.

Comments are closed.