Ravnopravnost za žene na selu

Predsjednica Komisija za ravnopravnost polova Skupštine opštine Prijedor Azra Pašalić istakla je, povodom obilježavanja 15. oktobra – Svjetskog dana žena na selu, da bi ovakva kampanja trebalo da bude vođena svakodnevno, kako bi se tim ženama obezbijedio ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, te učinile vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela. Ona je podsjetila da je Džender centar Republike Srpske ranije u opštinama RS proveo anketu o položaju žena na selu, čiji su rezultati pokazali da su žene u seoskim područjima u vrlo teškom položaju, odnosno da nema posebnih edukacija za žensku omladinu iz oblasti zdravstva, zaštite reproduktivnog zdravlja, planiranja porodice, obrazovanja i opismenjavanja, kao ni posebnih programa socijalne zaštite. „Žene iz naših sela tako dijele sudbinu sa gotovo četvrtinom ukupne svjetske populacije koju čine žene koje žive na selu ili tačnije 1,6 milijardi žena“, rekla je Pašalićeva. Ona je najavila da će ova opštinska komisija, kao i do sada, provesti aktivnosti u kampanji „Ravnopravno za žene na selu 2011“ u saradnji sa Udruženjem za zaštitu i očuvanje tradicije narodnog blaga Potkozarja „Teodora“ i Fondacijom za obrazovanje, razvoj i socijalnu zaštitu djece. Pašalićeva je potvrdila da će biti organizovane i posjete regionalnim kancelarijama mjesnih zajednica i susreta sa ženama na selu, kao i da je povodom 15. oktobra organizovan okrugli sto o temi „Doprinos žena sa sela razvoju i promociji lokalne zajednice“.
SRNA

Comments are closed.