Realizovan projekat neprofitnog socijalnog stanovanja-Useljeni prvi stanovi

Prijedorčanka Marija Jakić stanovala je u naselju Krajina u starim “Celpakovim” barakama, koje su porušene. Ona je sa porodicom preseljena u alternativni smještaj u podrumskim prostorijama, gdje se, prilikom svakih obilnijih padavina, borila sa poplavama i izlijevanjem fekalnih voda. Među prvima se uselila u novi stan.

– Ovo sada puno znači za nas, i mene staru, a kamoli za djecu, imamo bebu od godinu dana, jedna curica ide u treći razred osnovne škole. Tu smo sin, snaha, dvoje djece i ja, ima nas petoro. Stan je nešto veći od 43 kvadrata, bez terase, ali ima i špajz. Za nas je bitno da ne plavi – rekla je Jakićeva i dodala da porodica živi od njene penzije i dječijeg doplatka, pošto su i sin i snaha nezaposleni.

Na prvi javni poziv za dodjelu ovih stanova na korištenje javilo se 16 zainteresovanih porodica, od kojih su samo tri zadovoljile stroge kriterije pa su dva od ukupno pet stanova ostala nedodijeljena. U toku je razmatranje četiri prijave na drugi ponovljeni javni poziv, pa se očekuje da će i preostala dva stana dobiti svoje stanare – rekao je Stanko Marković, samostalni stručni saradnik za poslove stanovanja i koordinator infrastrukturnih projekata u Odjeljenju za stambeno/komunalne poslove i ekologiju.

– Pravo na dobijanje ovih stanova imaju korisnici alternativnog smještaja i kolektivnog stanovanja, odnosno oni koji ne mogu trenutno da riješe svoje stambeno zbrinjavanje, ali u neko dogledno vrijeme postoji mogućnost da se to riješi i ovo je njima neka alternativa. Korisnici ovih stanova obavezni su da izmiruju komunalne troškove i na poseban opštinski račun uplaćuju zakupninu u iznosu od jednu marku po kvadratnom metru – rekao je Marković.

– Ukoliko u toku dva mjeseca ne izmire svoje obaveze, pokrenuće se postupak iseljenja, a stan se dodjeljuje novom korisniku. Stanovi su u vlasništvu opštine i nalaze se u nadograđenom dijelu jedne starije stambene zgrade, koja je kompletno rekonstruisana, tako da su, realizacijom ovog pilotprojekta, profitirali i dosadašnji stanari. Inače, projekat vrijedan oko 250 hiljada maraka sufinansirali su Opština Prijedor i organizacija CRS.

– U okviru Projekta, predviđeno je da svi korisnici ovih stanova dobijaju i dio novčanih sredstava za održivi povratak. Naravno, na ovom pilotprojektu se neće stati, jer CRS finansira i izradu strategije socijalno neprofitnog stanovanja opštine Prijedor i mislim da je to prvi dokument koji se radi i u BiH i u RS, na osnovu kojeg će se lakše pokrenuti aktivnost za donošenje zakona o neprofitnom socijalnom stanovanju u RS i BiH, kao što je urađeno u zemljama u okruženju – rekao je Marković.

Zakonsko regulisanje neprofitnog socijalnog stanovanja potrebno je kako bi se sa projektima iz ove oblasti moglo konkurisati za sredstva pretpristupnih evropskih fondova.

Stanovi iz kontingenta neprofitnog socijalnog stanovanja u vlasništvu su lokalnih zajednica i daju se na korištenje licima koja prođu stroge kriterije. Stanari su dužni da redovno izmiruju komunalne troškove, te plaćaju zakupninu u iznosu od jedne konvertibilne marke po kvadratnom metro korisne površine stana. Sredstva se uplaćuju na poseban račun i mogu se koristiti samo za ove namjene.
Kozarski vjesnik

Comments are closed.