Realizovane aktivnosti pojačane kontrole stanja javnog reda i mira

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor, u cilju održavanja postignutog stepena bezbjednosti i planiranja aktivnosti na unapređenju istog, u vremenskom periodu od 23.02.2018. do 25.02.2018. godine, realizovali su akciju pojačane kontrole stanja javnog reda i mira, usmjerenu na uočavanje i sankcionisanje prekršaja posluživanja alkohola očigledno pijanim, maloljetnim i drugim licima kao i na sprečavanje pojavnih oblika prosjačenja.

Tokom pojačane kontrole ukupno je sankcionisano devet lica, i to zbog počinjenih pet prekršaja „Posluživanje alkohola“ očigledno pijanim i maloljetnim licima, kao i četiri prekršaja počinjena „Prosjačenjem“.

Podsjećamo, posluživanje alkohola i prosjačenje spadaju u grupu prekršaja protiv interesa maloljetnika i drugih kategorija lica, gdje je članom 25. Zakona o javnom redu i miru RS propisano stavom 1. „ko pri prometu alkoholnih pića koja se troše na licu mjesta daje alkoholna pića očigledno pijanom licu, maloljetniku, duševno bolesnom licu ili licu zaostalog duševnog razvoja, ili ko podstiče ova lica na uzimanje alkohola kazniće se novčanom kaznom od 400 KM do 1.200 KM, a za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se privredno društvo i drugo pravno lice novčanom kaznom od 3.000 KM do 9.000 KM, te stavom 3. odgovorno lice u privrednom društvu i drugom pravnom licu, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta ili lice kome je povjereno vođenje ugostiteljskog objekta kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovag člana novčanom kaznom od 500 KM do 1.300 KM“.

Zabrana točenja alkoholnih pića propisana je i Uredbom o zabrani prodaje, upotrebe i usluživanja alkoholnih pića licima mlađim od 18 godina u ugostiteljskim objektima, čije provođenje i nadzor vrši tržišna inspekcija. Ova uredba propisuje i kažnjavanje maloljetnika i lica koje toči alkohol maloljetniku.

Policijska uprava Prijedor, će i u narednom periodu provoditi preventivne i represivne aktivnosti, s ciljem održavanja povoljnog stanja bezbjednosti.

Izvor: MUP RS

Comments are closed.