Regionalna deponija „Kurevo“

kurevo

Na regionalnoj sanitarnoj deponiji „Kurevo“ Javnog preduzeća „Komunalne usluge“, koja se nalazi u naselju Ljeskare, 8 kilometara od Prijedora, privedena je kraju realizacija prve faze projekta vrijednog million i po dolara.

Rukovodilac RJ “Deponija – Reciklaža” Zoran Bulić kaže da je izgradnja deponije Kurevo, koju koriste i opštine Kozarska Dubica i Oštra Luke, počela 2010. godine.

Tada su postala operativna sredstva iz povoljnog kredita Svjetske banke kojim su, pored ostalog, nabavljene specijalne mašine za rad s otpadom: budložer B10M i kompaktor marke “Dresta” za sabijanje deponovanog otpada.

– Sa tim sredstvima, uz digitalnu vagu i novi poslovni i gražni objekat, izgrađena je sva neophodna elektro, vodovodna, kanalizaciona i hidrantska mreža. Kompletna deponija je, uz to, ograđena, a uz pripadajuću branu i asfaltirane prilaze, na njoj je zacijeljen kanal za protok procjednih voda – kaže Bulići dodaje je prošle godine na Kurevu odloženo više od 21. hiljade tona raznovrsnog otpada ili oko 60 tona dnevno.

Autor: Kozarski vjesnik

Comments are closed.