Regulacioni plan rijeka Sana-Gomjenica

JAVNI POZIV
Obavještava se javnost da je Skupština opštine Prijedor na svojoj sjednici od 12.12.2011.godine donijela Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana prostora uz korita rijeka Sana i Gomjenica na urbanom području Prijedora – Sekcija 1 i Sekcija 2. Ova Odluka objavljena je u Službenom glasniku Opštine Prijedor br.11/11).
U toku su pripremne aktivnosti na izradi ažurne geodetske podloge obuhvata plana i prikupljanju prijedloga i sugestija za pojedinačna planska rješenja u sklopu obuhvata plana a u skladu sa čl. 32 stav 2) i stav 3) Zakona o uređenju prostora i građenju („Sl. Glasnik RS“ br. 55/10).
Obuhvati Sekcije 1 i Sekcije 2 ovog plana grafički su prikazani na ortofotosnimku u prilogu ove obavijesti a isti će biti izloženi na uvid u prostorijama Administrativne službe Opštine Prijedor, Odjeljenje za prostorno uređenje (oglasna tabla u holu na II spratu zgrade Opštine Prijedor) i prostorijama mjesnih zajednica.
Pozivaju se svi vlasnici nekretnina, korisnici prostora i učesnici u njegovoj izgradnji i uređenju, organi uprave nadležni za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu, saobraćaj, energetiku, telekomunikije, turizam, zdravstvo, školstvo, kulturu, zaštitu životne sredine, zaštitu kulturno-istorijskih i prirodnih dobara, organi unutrašljih poslova da uzmu učešća u definisanju programskih smernica dostavljanjem pismenih prijedloga i sugestija za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.
Pismeni prijedlozi i sugestije dostavljaju se putem protokola Odjeljenju za prostorno uređenje do 13.02.2012. godine.
Potrebne dodatne informacije u vezi sa navedenim aktivnostima mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje (kancelarije br. 53 i 49 II sprat zgrade Opštine Prijedor).
Blagovremenim uključenjem u proces planiranja stvarate pretpostavke za uspješnu realizaciju vaših investicionih namjera ali i pretpostavke za uspješnu zaštitu i rješavanje potreba od javnog interesa na obuhvaćenom području.
Ovu obavijest možete pronaći na adresi
http://opstinaprijedor.org/vesti_detalj.php?news_id=974&news_category=all&page=0
Opština Prijedor

Comments are closed.