Rekonstrukcija krova u Domu za omladinu ometenu u razvoju

Prije nekoliko dana počela je realizacija projekta rekonstrukcije kompletnog krova na objektu Doma za djecu i omladinu ometenu u razvoju. Sredstav za ovaj projekat u iznosu od 130.000 KM obezbijedila je
Vlada Republike Srpske. Prema riječima Rajka Drinića direktora ove ustanove, za protekle 2 godine realizovano je niz programa koji su za cilj imali rekonstrukciju i adaptaciju prostorija koje koriste štićenici. Urađena je rekonstrukcija kuhinje, mokrih čvorova, ambulante, promijenjen je dio namještaja i stolarije. „U saradnji sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite odobrena su sredstva za sanaciju krova i veoma sam zadovoljan tempom izvođenja radova. Ukoliko vremenske prilike dozvole sve će biti završeno u roku“, rekao je Drinić. Do kraja kalendarske godine planirani su i novi poslovi. „Vršićemo rekonstrukciju i adaptaciju dijela paviljona gdje su smještena starija lica što bi doprinijelo poboljšanju njihovih uslova života. Sredstva za ovu namjenu su dosta izvjesna od strane Ministarstva zdravlja i Vlade RS a radi se o iznosu od 300.000 KM“, dodao je Drinić. Dom za djecu i omladinu ometenu u razvoju trenutno zapošljava 70 radnika a u njemu trenutno boravi 213 štićenika sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.

Comments are closed.