Revizija realizacija projekta GOV-WADE

Poznato je da je u okviru projekta GOV-WADE izrađen „Strateški plan dobre uprave u oblasti voda i zaštite životne sredine“ za period 2008-2012. Revizija realizacije ovog projekta provedena je 22.11.2012. od strane evaluatorskog tima-SDC-a, kojeg čine Matijas Bos i Snježana Mišić-Mihajlović.

Vanjska revizija se provodi u svrhu donošenja odluka o budućim prilikama za realizaciju pozicioniranih projekata za period od 2013-2016.godine, a u okviru buduće švajcarske Strategije saradnje sa BiH, te jačanju samo-procjene projektnog tima.

Predstavnici jedinice za implementaciju završne faze projekta GOV-WADE predstavili su postignuća u okviru ovog projekta i prednosti koje je ovaj projekat donio Prijedoru. Na osnovu definisanih unapređenja i korištenih metodologija preuzetih realizacijom projekata iz ove oblasti predstavljeni su i projekti koje grad Prijedor provodi i u oblastima za koje SDC nije izdvojio sredstva.

Zaključci i preporuke revizije će predstavljati osnovne elemente za stratešku orijentaciju i realistično planiranje novih projekata decentralizacije i lokalne uprave, sa ili bez izričitog fokusa na sektore, u okviru SDC-ovog portfolia od 2013. godine pa nadalje.
Prijedorgrad.org

Comments are closed.