Riješena 783 upravna predmeta naknade ratne štete

Prema podacima zamjenika pravobranioca Republike Srpske Zorana Basraka, čije je sjedište u Prijedoru, prošle godine u prijedorskoj regiji evidentirano je 4747 upravnih predmeta naknade ratne štete u vrijednosti 103.854.787 KM. U 2011. godini riješena su 783 predmeta čija je vrijednost 5.197.373 KM, a neriješenih je ostalo 3964 predmeta čija je vrijednost 98.657.414 KM. Pravobranilaštvo RS je u prvoj polovini 2005. godine od sudova preuzelo rješavanje upravnih predmeta naknade ratne štete. Zamjenik pravobranioca Republike Srpske sa sjedištem u Prijedoru Zoran Basrak naveo je u godišnjem izvještaju da veliki broj predmeta i visoka vrijednost koju su iskazale oštećene strane govore o značaju i težini ovih predmeta i naglasio da je potreban znatno veći broj stručnih radnika od sadašnjeg broja angažovanih, obrazloživši da je rad na ovim predmetima identičan sudskom postupku. „Radom na ovim predmetima uočeno je da se u nekim sudskim spisima nalaze odluke Apelacionog suda BiH koje su jasne i određene sa precizno definisanim rokovima, a kako su vezane za Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, ovi predmeti su prioritetni za rješavanje, pošto mogu proizvesti posljedice po institucije Republike Srpske“, istakao je Basrak. U godišnjem izvještaju on je objasnio da se odluke najčešće odnose na nerješavanje predmeta u razumnim rokovima. U godišnjem izvještaju prijedorskog sjedišta zamjenika pravobranioca Republike Srpske navedeno je da je u prošlu godinu iz ranijih perioda prenesen 4291 upravni predmet naknade ratne štete vrijednosti 96.609.472 KM, dok je prošle godine primljeno 456 novih, čija je vrijednost 7.245.315 KM. Među prošlogodišnja 783 riješena predmeta, u 133 postignuto je poravnanje vrijednosti 1.291.400 KM, dok je u 650 predmeta vrijednosti 3.905.973 KM obustavljen postupak. U sjedištu zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Prijedoru prošle godine su po upravnim predmetima naknade ratne štete održane 685 rasprave. U 67 predmeta uložene su žalbe-prigovori koji su upućeni Ministarstvu pravde RS i pokrenut je upravni spor u 66 predmeta. Realizacija pravosnažnih sudskih presuda počinje isplatom troškova postupka i troškova izvršenja ukoliko su dosuđeni u presudi, a oni se zajedno sa dosuđenom kamatom isplaćuju u gotovini, dok se iznos glavnog duga, zajedno sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom dosuđenom u presudi, izmiruje emisijom obveznica.
SRNA

Comments are closed.