Rok za legalizaciju ističe 15. decembra

Iz Odjeljenja za prostorno uređenje opštine Prijedor apelovali su da građani podnesu zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata budući da iz resornog ministarstva nema najave da će biti produženi rokovi za provođenje opštinskih odluka o olakšicama pri legalizaciji koji ističu 15. decembra. Načelnica Odjeljenja za prostorno uređenje Mirjana Komljenović pojasnila je da je Skupština opštine Prijedor još prošle godine donijela dvije odluke koje se odnose na legalizaciju bespravno izgrađenih objekata. „Ovih dana dobili smo konačnu instrukciju iz Ministarstva za prostorno uređenje i građevinarstvo u kojoj se navodi da neće biti produžen rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, te imajući u vidu da naše oduke ističu 15. decembra i da se nakon toga neće više primati zahtjevi za legalizaciju, apelujem da građani iskoriste još dvadesetak dana da dostave zahtjeve“, rekla je Komljenovićeva. Ona je potvrdila da je u posljednja 2 mjeseca udvostručen broj podnesenih zahtjeva u odnosu na 9 mjeseci primjene odluka, tako da je u proceduri rješavanja više od 500 predmeta, što je samo 10 odsto od procijenjenog broja nelegalno izgrađenih objekata na području opštine. „Situacija je daleko od zadovoljavajuće. Najveći broj zahtjeva odnosi se na izbjeglička naselja, što je dobro, ali ni ovaj pokušaj da se konačno riješi problem nelegalne gradnje nije uspio, a najveći problem, prema riječima građana, predstavlja veoma teška ekonomska situacija“, rekla je Komljenovićeva. Ona je potvrdila da se, prema Zakonu o uređenju prostora i građenju, legalno izgrađenim objektima smatraju oni koji se nalaze na prvim orto-foto snimcima opštine Prijedor. Ostali objekti su pod provjerom i smatra se da na području Prijedora kroz legalizaciju treba da prođe nešto više od 5000 objekata. „Najviše je nelegalno izgrađenih objekata u izbjegličkim naseljima gdje ih je oko 2000, ali je ogroman broj nelegalno izgrađenih i u povratničkim naseljima jer svi obnovljeni objekti spadaju u red nelegalno izgrađenih jer su sasvim drugačiji od ranijih“, rekla je Komljenovićeva. Ona je pojasnila i da je odlukama, koje uskoro prestaju da važe, procedura bila pojednostavljena i uz olakšice je trebalo da bude mnogo lakše doći do valjane projektne dokumentacije i provedenih postupaka legalizacije. Komljenovićeva je upozorila da nakon 15. decembra nadležno odjeljenje više neće primati zahtjeve, te da tada inspekcija neće više nalagati legalzaciju već uklanjanje nelegalno izgrađenih objekata.
SRNA

Comments are closed.