Romi sa ugovorom ali bez posla

Iako su prije dva mjeseca potpisali ugovore o zapošljavanju sa banjalučkim preduzećem „Mobil emporio“ 45 prijedorskih Roma još uvijek je bez posla, ali i prava koja, po osnovu nezaposlenosti, ostvaruju posredstvom Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske. Rukovodilac prijedorske Filijale ovog Zavoda Zdravko Suvajac potvrdio je da su na osnovu ugovora kojeg su sa Zavodom za zapošljavanje RS sklopili vlasnici preduzeća „Mobil“, 25. decembra prošle godine 45 prijedorskih Roma skinuli sa evidencije nezaposlenih. „O nastalom problemu obavijestili su nas Romi koji su sa vlasnicima preduzeća potpisali pojedinačne ugovor o zapošljavanju i naveli da su zbog brisanja sa evidencije izgubili pravo na zdravstvenu i socijalnu zaštitu“, rekao je Suvajac i dodao da je ovo banjalučko preduzeće svojim projektom konkurisalo za sredstva Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH namijenjena za zapošljavanje, samozapošljavanje i prekvalifikaciju Roma. Predviđeno je da poslodavac koji se odluči za zapošljavanje Roma bude stimulisan sa 2.500 KM po zaposlenom radniku. Suvajac je naveo da tom preduzeću nisu još doznačena sredstva, te da su zatražili da inspektori rada provjere razloge zbog kojih „Mobil emporio“ DOO nije ispoštovao svoje obaveze. Vlasnik preduzeća Stevo Kalat rekao je da nema ni govora o nekakvoj prevari, već da su u postupku dobijanja bankarske garancije i da je pitanje dana kada će je i dobiti. „Ugovor smo sklopili krajem prošle godine, a tokom januara bilo je i dosta prazničnih dana zbog čega se sve i odužilo“, istakao je Kalat, navodeći da treba da zaposli 43 Roma iz Prijedora. On je dodao da je oko 100.000 KM vlastitih sredstva uložio u pokretanje preduzeća za prikupljanje i reciklažu sekundarnih sirovina, te da planira da zaposli oko 250 radnika.

Comments are closed.