Romi završili kurs za molere

U Prijedoru je završen tromjesečni kurs za molere koji je pohađalo 10 pripadnika romske nacionalne manjine u našem gradu. Ovo je jedan od načina da se ova populacija aktivnije uključi u društvene tokove i lakše dođe do posla. „Drago mi je što sam završio ovaj kurs tako da imam priliku nešto zaraditi u narednom periodu. Ne znam da li će biti posla ali ja ću se potruditi da ga pronađem“, rekao je Borislav Mašić, jedan od polaznika kursa. Obuku je organizovalo banjalučko Savjetovalište za Rome a njihov koordinator Zdravko Strabić je rekao da se ovakve obuke organizuju već nekoliko godina sa ciljem da se pomogne romskoj populaciji da lakše dođe do posla. Značaj ovog projekta je veliki za prijedorske Rome jer pokazuje da pripadnici ove nacionalne zajednice žele da budu ravnopravni članovi društva i da rade ovdje potrebne zanate. Svi polaznici su dobili potreban materijal za uspješan nastavak bavljenja molerskim poslom.

Comments are closed.