Rudnik ima a ribnjak nema dozvolu za korištenje voda

Rudnik „Arcelor Mittal Prijedor“ posjeduje neophodna vodna akta, dok je vodna dozvola za prijedorski ribnjak „Saničani“ istekla lani nakon čega je Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save odbila zahtjev ribnjaka za produženje te dozvole, rekao je Srni glavni republički vodni inspektor Miroslav Tanasić. „Problem nedovoljnih količina vode u sušnom periodu u ribnjaku Saničani datira već duži niz godina i evidentno je da ljeti ne postoje dovoljne količine vode za potrebe oba privredna subjekta – i ribnjaka i rudnika“, kazao je Tanasić. On je naveo da je potrebno uraditi bilans voda kojim bi se regulisale potrebne količine vode u odnosu na raspoložive u određenom vremenskom periodu, te bi na taj način inspekcija mogla utvrditi da li je neko uzeo veće količine vode od dozvoljenih. „Kada su u pitanju privredni subjekti i potrošnja vode u tehnološke svrhe, prioriteta nema, ali se oni mogu odrediti planom za upravljanje voda koji na prijedlog Agencije za vode usvaja Vlada RS“, pojasnio je Tanasić. On je podsjetio da je zakonom definisano da prioritet imaju subjekti koji koriste vodu za snabdijevanje stanovništva pitkom vodom, sanitarnom vodom i vodom za protivpožarne svrhe. Problem niskog vodostaja na rijeci Gomjenici se ponavlja svakog ljeta, za šta ribnjak „Saničani“ okrivljuje rudnik, a rudnik optužbe odbacuje navodeći da je uzrok tome negdje drugdje i da ga treba identifikovati. „Arcelor Mittal Prijedor“ tvrdi da su količine vode uzete iz Gomjenice i vraćene u ovu rijeku u skladu sa projektnim rješenjima i dozvoljenim kriterijumima iz vodoprivredne saglasnosti, ekološke dozvole i standarda ISO 14001:2004 na bazi kojih rudnik provodi svoje poslovne aktivnosti. Direktor Ribnjaka „Saničani“ Daliborka Pajdić potvrdila je danas da ovo preduzeće nema obnovljenu dozvolu za korištenje voda jer nije prihvatilo pravilnik Agencije za vode iz 2009. godine kojim je visina naknade za vode povećena pet puta u odnosu na raniju.
SRNA

Comments are closed.