Rudnik odbacuje medijske navode o koncesiji, dugu i dobiti

Arcelor Mittal Rudnik RZR

„Arselor Mital Prijedor“ odbacio je danas kao netačne i obmanjujuće pojedine medijske izvještaje o statusu ugovora o koncesiji između ove kompanije i Vlade Republike Srpske, poreskom dugu od 50 miliona maraka i neraspoređenoj dobiti.

„Tačno je dakKompanija još uvijek nije potpisala ugovor o koncesiji, ali je tekst ovog ugovoradogovoren sa nadležnim ministarstvom, a sva neophodna dokumentacija je pribavljena idostavljena, kako je i traženo. Stoga, bilo kakvo kašnjenje u sklapanju ovog ugovora nije rezultat neizvršavanja obaveza kompanije“, saopšteno je danas iz preduzeća „Arselor Mital Prijedor“.

U saopštenju stoji da, uprkos nepostojanju potpisanog ugovora o koncesiji, kompanija od prvog dana poslovanja plaća koncesionu naknadu na svaku iskopanu i prodanu tonu željezne rude, u skladu sa rješenjem Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, po osnovu čega je do sada platila više od 30 miliona KM.

„Iznošenjem neistinitih, obmanjujućih i nepotpunih informacija nanosi se orgromna šteta ugledu Kompanije ArcelorMittal, što može prouzrokovati dalekosežne negativne posledice, na samo za naše zaposlene već i za lokalnu zajednicu, Republiku Srpsku i cijelu BiH“, navodi se u saopštenju.

Poreska uprava Republike Srpske je 2015. godine donijela rješenje kojim se „Arselor Mital Prijedor“ zadužuje za oko 50 miliona KM poreza na dobit po osnovu transfernih cijena, ali je kompanije podnijela tužbu protiv Vlade Republike Srpske Okružnom privrednom sudu u Banjaluci.

„Sud je, uvažavajući sve naše dokaze koje smo isticali i tokom poreske kontrole, u septembru2016. godine donio presudu kojom je u cjelosti poništio rješenje Poreske uprave Republike Srpske i vratio predmet na ponovni postupak“, saopšteno je iz „Arselor Mitala Prijedor“.

Iz kompanije podsjećaju da je do sada ostvareno 82 miliona KM neto dobiti, što zajedno saobračunatom amortizacijom iznosi oko 135 miliona KM, od čega je više od 98 miliona KM investirano u otvaranje novog kopa, razvoj, nabavku opreme, strojeva i postrojenja i kupovinu zemljišta.

„Isplaćena dividenda osnivačima veća je od 14 miliona KM, a u obavezne zakonske rezerve izdvojeno je pet miliona KM, što pokazuje da kompanija raspolaže sa oko 19 miliona KM neraspoređene dobiti koja se intenzivno usmjerava u održavanje i plan razvoja rudnika“, navode u ovom rudniku.

Za neto plate i ostala lična primanja 830 zaposlenih izdvojeno je 125 miliona KM, za poreze i doprinose na lična primanja više od 75 miliona KM, za ostale naknade prema državi u skladu sa zakonom više od pet miliona KM, za porez na dobit oko 14 miliona KM i za projekte podrške lokalnoj zajednici više od 3,5 miliona maraka.

„U cilju prevazilaženja spornih pitanja i iznalaženja najpovoljnijih rješenja, ova Kompanija jeuvijek bila, a i sada je zainteresovana za konstruktivan dijalog sa nadležnim institucijama irješavanje problema na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana“, zaključuju u „Arselor Mitalu Prijedor“.

Dodaju da od osnivanja 2004. godine ova kompanija izmiruje svoje obaveze u potpunosti u skladu sa zakonom, propisima Republike Srpske i osnivačkim aktima.

Autor: SRNA

Comments are closed.