Sa Foruma za bezbjednosti održanog u Prijedoru

U velikoj sali Opštinske administrativne službe Prijedor, dana 12.11.2009.godine, održan je Forum bezbjednosti građana Prijedor, kome je prisutvovalo 20 članova Foruma, uključujući i predstavnike Stanice javne bezbjednosti Prijedor. Angažovanjem predstavnika i drugih ustanova i organizacija sa područja opštine Prijedor, proširen je sastav članova Foruma, a odbornici Skupštine opštine Prijedor najavili su svoje aktivno uključivanje u rad ovog tijela. Na sjednici Foruma, stanje bezbjednosti za protekli period po pitanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja na području opštine Prijedor, ocijenjeno je zadovoljavajuće. Tom prilikom, članovi Foruma pohvalili su rad policije na rasvjetljavanju najtežih oblika krivičnih djela izvršenih u proteklom periodu na području opštine Prijedor. Utvrđena je neophodnost stavljanja pod kontrolu oružja i minsko eksplozivnih sredstava zaostalih iz proteklog rata, koje građani, da bi izbjegli zakonske posljedice posjedovanja istog, ostavljaju na za to neadekvatnim mjestima, ugrožavajući ličnu i imovinsku bezbjednost drugih građana. S tim u vezi, predviđeno je donošenje zajedničkog rješenja i određivanja više lokacija za ostvaljanje navedenog naoružanja, o čemu će građani biti obaviješteni putem lokalnih medijskih kuća. S obzirom da je broj lica s mentalnim poremećajem koji čine krivična djela i prekršaje u porastu, razmatrano je njihovo zbrinjavanje, te je s tim u vezi dogovoren tematski sastanak sa predstavnicima nadležnih organizacija (Dom zdravlja, Bolnica Priedor, Centar za socijalni rad i dr.). Pohvaljena je saradnja sa školskim ustanovama i mjesnim zajednicama u vezi pitanja koja nemaju bezbjednosni karakter (komunalna i pitanja infrastrukture), te je dogovorena potreba intenziviranja rada policije i predstavnika Komunalne mpolicije. Ovom prilikom, predstavnici policije ponovo su pozvali građane da sve bezbjednosno interesante događaje prijavljuju putem beplatnog telefonskog broja 122.

MUP RS

Comments are closed.